loading

Ta polityka akceptowalnego użytkowania określa warunki pomiędzy Państwem a nami na jakich możecie Państwo uzyskać dostęp do strony internetowej Hyster (zwanej dalej: nasza strona). Ta polityka akceptowalnego użytkowania obowiązuje wszystkich użytkowników i nieodwiedzających naszą stronę.

Jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony oznacza to, że akceptujecie i zgadzacie się na wszystkie warunki polityki akceptowalnego użytkowania, która uzupełnia warunki korzystania z naszej strony internetowej.

Strona Hyster jest obsługiwana przez Hyster-Yale Materials Handling Ltd (my). Jesteśmy spółką zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02636775, nasze biuro i główna siedziba zarejestrowane są pod adresem :
Flagship House,
Reading Road North, 
Fleet,Hampshire
GU51 4WD,
United Kingdom. 

Czynności zakazane

Możecie Państwo korzystać z naszej strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie możecie Państwo używać naszej strony:

 • naruszając w jakikolwiek sposób stosowne lokalne, ogólnokrajowe lub międzynarodowe przepisy prawne lub rozporządzenia.
 • w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy albo niezgodny z prawem lub nieuczciwy cel lub skutek.
 • w jakikolwiek sposób możecie krzywdzić lub usiłować skrzywdzić nieletnich.
 • do wysyłania, świadomego otrzymywania, ściągania, udostępniania, używania jakichkolwiek materiałów które nie spełniają naszych standardów treści.
 • do wysyłania lub powodowania wysyłania jakichkolwiek niezamawianych lub nieaprobowanych reklam lub materiałów promocyjnych albo jakiekolwiek podobnej formy nagabywania (spam).
 • do świadomego wysyłania jakichkolwiek danych, wysyłania lub udostępniania jakichkolwiek materiałów które zawierają wirusy, trojany, robaki, rejestratory uderzeń klawiatury, bomby czasowe, programy szpiegujące, adware lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe przeznaczone do niekorzystnego wpływania na prace oprogramowania lub sprzętu komputerowego. 

Zgadzacie się Państwu także :

 • nie powielać, nie duplikować, nie kopiować ani nie odsprzedawać jakiejkolwiek części naszej strony wbrew zapisom warunków korzystania z naszej strony internetowej.
 • nie wchodzić bez zezwolenia, nie powodować szkód ani zakłóceń:
  • jakiejkolwiek części naszej strony
  • jakiegokolwiek wyposażenia sieci, na którym nasza strona jest przechowywana
  • jakiegokolwiek oprogramowania używanego do utrzymania naszej strony
  • jakiegokolwiek wyposażenia sieci lub oprogramowania należącego do osób trzecich

Usługi interaktywne

Od czasu do czasu możemy oferować na naszej stronie bez ograniczeń usługi interaktywne z uwzględnieniem :

 • Czatu
 • Tablic ogłoszeń

(usługi interaktywne:).

Oferując usługę interaktywna podamy Państwo przejrzyste informacje o rodzaju zaoferowanej usługi o jej ewentualnej moderacji oraz o formie i sposobie moderowania (włączając informacje, czy jest moderowana przez osobę czy odbywa się to automatycznie)

Zrobimy, co w naszego mocy, by ocenić wszelkie możliwe zagrożenia dla użytkownika ze strony osób trzecich podczas użytkowania dowolnej oferowanej na naszej stronie usługi interaktywnej i w świetle tych zagrożeń zdecydujemy w każdym przypadku, czy użyć moderowania odpowiedniej usługi (w tym, jakiego rodzaju moderowania).  Jakkolwiek nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do doglądania, monitorowania lub moderowania jakiejkolwiek oferowanej na naszej stronie usługi interaktywnej i kategorycznie wykluczamy nasza odpowiedzialność za jakakolwiek stratę lub szkodę wynikłą z użytkowania jakiejkolwiek usługi interaktywnej przez użytkownika w sposób niezgodny z naszymi standardami, niezależnie od tego czy usługa jest moderowana czy nie.

Gdy moderujemy usługę interaktywna oferujemy drogę kontaktu z moderatorem na wypadek powstania jakichkolwiek wątpliwości lub trudności. 

Standard treści

Standardy treści odnoszą się do każdego z osobna i do wszystkich razem materiałów, który wprowadzacie Państwo na naszą stronę (artykuły) i do wszelkich powiązanych usług interaktywnych.

Musicie się Państwo stosować do ducha i do litery następujących standardów. Standardy odnoszą się do każdej części jakiegokolwiek artykułu, jak również do jego całości.

Artykuły muszą:

 • być ścisłe (tam, gdzie stwierdzają fakty)
 • trzymać się prawdy (tam, gdzie zawierają opinie)
 • spełniać odpowiednie przepisy prawa w UK i w kraju, z którego zostały wysłane

Artykuły nie mogą :

 • zawierać jakichkolwiek materiałów szkalujących jakakolwiek osobę
 • zawierać jakikolwiek materiał, który jest nieprzyzwoity, obraźliwy, nienawistny lub podburzający.
 • propagować niedwuznacznie seksualnych materiałów
 • propagować przemoc
 • propagować dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religie, narodowość, niepełnosprawność, orientacje seksualna lub wiek.
 • naruszać prawa autorskie, tajemnice danych lub znaki firmowe jakiejkolwiek strony trzeciej
 • dopuszczać możliwość oszukania kogokolwiek
 • być napisane z naruszeniem jakichkolwiek prawnych zobowiązań wobec strony trzeciej, jak zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej
 • propagować jakakolwiek nielegalna działalność
 • grozić, nadużywać lub naruszać prywatność innych lub sprawiać przykrość, niewygodę lub zbędny niepokój.
 • dopuszczać nękania, niepokojenia, stawiania w trudnej sytuacji lub dokuczania innym osobom
 • być używane do podawania się za inna osobę, fałszywego przedstawiania się lub powoływania na nieprawdziwe związki w trzecimi osobami
 • sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas, jeżeli tak nie jest.
 • bronić, propagować lub wspierać jakiekolwiek niezgodne z prawem czyny jak np. naruszanie praw autorskich lub niezgodne z prawem używanie komputera.

Zawieszenie i wypowiedzenie

Zastrzegamy sobie możliwość decyzji czy poprzez użytkowanie przez Państwa naszej strony internetowej miało miejsce naruszenie naszej polityki akceptowalnego użytkowania. Jeżeli nastąpi naruszenie tej polityki możemy podjąć takie kroki, jakie uznamy za właściwe.

Niestosowanie się do polityki akceptowalnego użytkowania stanowi materialne naruszenie warunków, na których otrzymaliście Państwo zezwolenie na użytkowanie naszej strony i może skutkować podjęciem wszystkich lub niektórych z następujących kroków :

 • natychmiastowe, czasowe lub trwale odebranie Państwu prawa do użytkowania naszej strony
 • natychmiastowe, czasowe lub trwale usuniecie wszelkich postów lub materiałów umieszczonych przez Państwa na naszej stronie
 • wysłanie Państwu ostrzeżenia
 • postępowanie prawne przeciw Państwu w celu zwrotu na podstawie odpowiedzialności wszystkich kosztów (włączając, ale nie ograniczając uzasadnione koszty administracyjne i prawne) będących skutkiem naruszenia.
 • dalsze postępowanie prawne przeciwko Państwu
 • przekazanie tej informacji władzom sadowniczym, jeżeli uznamy to za konieczne

wykluczamy odpowiedzialność za kroki podjęte w odpowiedzi na naruszenie polityki akceptowalnego użytkowania. Opisane działania nie są ograniczone i możemy podjąć również inne kroki, które uznamy za odpowiednie. 

Zmiany w polityce akceptowalnego użytkowania

Możemy w każdej chwili skorygować te politykę akceptowalnego użytkowania poprzez wniesienie na te stronę poprawek. Oczekujemy, iż będziecie Państwo sprawdzać te stronę od czasu do czasu, aby zwrócić uwagę na dokonane przez nas zmiany, gdyż są one dla Państwa prawnie obowiązujące. Niektóre z warunków zawartych w tej polityce akceptowalnego użytkowania mogą zostać zastąpione przez warunki lub powiadomienia opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.