loading

Warunki korzystania z naszej strony internetowej

Ta strona (wraz z dokumentami, do których się odnosi) informuje o warunkach, wg którym mogą Państwo skorzystać z naszej strony internetowej jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Zanim zaczniecie korzystać z serwisu, uprzejmie prosimy o staranne przeczytanie poniższych warunków korzystania ze strony. Korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację warunków użytkowania oraz zgodę na ich przestrzeganie. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody, prosimy o niekorzystanie z naszej strony.

Informacje o nas

Hyster jest marką należąca do Hyster-Yale Materials Handling Limited. Zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem firmy 02636775. Siedziba i główny adres firmy to:
Flagship House, 
Reading Road North, 
Fleet, Hampshire 
GU51 4WD. 

Dostęp do naszej strony

Dostęp do naszego serwisu jest dozwolony tymczasowo. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany informacji i usług na naszej stronie bez uprzedzenia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu nasza strona nie jest dostępna w danym czasie lub w danym okresie.

Zastrzegamy sobie możliwość, iż od czasu do czasu dostęp do niektórych części naszego serwisu może być ograniczony lub dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Podczas korzystania z naszej strony należy postępować zgodnie z postanowieniami polityki użytkowania strony Hyster.

Jeśli zdecydujecie się Państwo lub/i otrzymacie dostęp, identyfikator użytkownika kodu, hasło lub inny rodzaj informacji w ramach naszych procedur bezpieczeństwa prosimy o traktowanie ich jako poufne i nieujawnianie ich osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła (wybrane przez Państwa lub przydzielone przez nas) w każdej chwil, jeśli naszym zdaniem, nie spełnione zostanie któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jesteście Państwo odpowiedzialni za wszystkie działania niezbędne do uzyskania dostępu do naszej strony jak również za zapewnienie, iż wszystkie osoby, które zalogują się na nasza stronę za pośrednictwem Państwa połączenia internetowego są świadomi tych warunków i zgadzaj się na nie.

Prawa do własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw do własności intelektualnej na naszej stronie i wszystkich materiałów opublikowanych na niej. Prace te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszystkie powyższe prawa są zastrzeżone.

Do osobistego użytku dozwolone jest wydrukowanie po jednej kopii z każdej strony, ściągniecie wycinków każdej ze stron, a także zwrócenie uwagi innych osób w Państwa organizacji na materiały zamieszczone na naszej stronie.

Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów drukowanych offline. Nie wolno pobierać i w żaden sposób używać jakichkolwiek ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio, a także wszelkiej grafiki niezależnie od towarzyszącej im treści.

Nasz status (i wszelkich innych osób) jako autorów materiałów na naszej stronie zawsze muszą być odnotowane.

Nie wolno wykorzystywać żadnych  materiałów z naszej strony internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujecie Państwo, skopiujecie lub pobierzecie dowolną cześć z naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, prawo do korzystania z naszej strony przestanie działać, w związku z czym w trybie natychmiastowym należy zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie lub/i materiałów pobrane z naszej strony.

Poleganie na zamieszczonych informacjach

Komentarz i inne materiały zamieszczone na naszej stronie nie mogą być traktowane jako porada, od której coś zależy. Nie ponosimy odpowiedzialności za podjęcie decyzji w oparciu o materiały zamieszczone na naszej stronie przez wszystkich odwiedzających naszą stronę, lub przez osoby, które mogą być informowane o wszelkich jej treściach.

Nasza strona regularnie się zmienia

Staramy się aktualizować naszą stronę regularnie, co może powodować w dowolnym czasie zmianę treści zamieszczanej na stronie . Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszego serwisu lub go zamknąć. Niektóre materiały na naszej stronie mogą być w danej chwili nieaktualne , a my w żaden sposób nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji tego rodzaju materiałów.

Nasza odpowiedzialność

Materiał wyświetlany na naszej stronie jest publikowany bez żadnej gwarancji, co do jego dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my oraz inni członkowie naszej grupy w postaci firm lub/i osób trzecich połączonych z nami niniejszym wyraźnie wykluczamy:

  • Wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki wynikające z ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa handlowego.
  • Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z naszej strony lub w związku z niemożnością skorzystania z niej lub ze stron z nią powiązanych czy materiałów na niej zamieszczonych, wliczając:
  • utrata dochodów lub przychodów;
  • straty gospodarcze;
  • utratę zysków lub umów;
  • utrata przewidywanych oszczędności;
  • utrata danych;
  • utrata wartości firmy;
  • zmarnowany czas związany z zarządzaniem lub prowadzeniem biura, 

czy spowodowanie czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w innych działań, nawet jeśli były do przewidzenia.

Nie obejmuje to odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszych zaniedbań, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenia w błąd, co do zasadniczej kwestii, ani żadnych innych zobowiązań, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

Informacje o użytkowniku strony i jego wizytach na naszej stronie

Zgodnie z nasza polityka prywatności niniejszym informujemy, iż przetwarzamy dane o każdym użytkowniku strony. Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych i jednocześnie gwarantuje, iż wszystkie podane przez niego dane są dokładne i prawdziwe.

Przesyłanie materiałów na naszą stronę

W przypadku skorzystania z funkcji, która pozwala na przesyłanie materiałów na naszą stronę lub nawiązując kontakt z innymi użytkownikami naszego serwisu, materiały muszą spełniać normy określone w zasadach użytkowania. Użytkownik gwarantuje, iż materiał jest zgodny z tymi normami, a w przypadku niedotrzymania tej gwarancji poniesie odpowiedzialność.

Każdy materiał przesłany na naszą stronę uważa  się za nie poufny i nie zastrzeżony, a my mamy prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu. Mamy również prawo do ujawnienia tożsamości osobie trzeciej, która twierdzi, iż materiał przesłany lub przesłane przez innego użytkownika na nasza stronę stanowi naruszenie jego praw własności intelektualnej lub jego prawo do prywatności.

Nie jesteśmy odpowiedzialni, ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść ani dokładność jakichkolwiek materiałów zamieszczonych przez użytkownika lub innych użytkowników na naszej witrynie.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich materiałów zamieszczanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej, jeśli w naszej opinii, taki materiał nie jest zgodny ze standardami określonymi w zasadach użytkowania.

Wirusy, hacking i inne przestępstwa

Zabrania się nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub technologicznie niebezpieczne. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym nasza strona jest przechowywana lub serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej strony. Zabrania się atakowania naszej strony poprzez odmowę serwisu lub rozpowszechnianie odmowy serwisu.

Wszelkie naruszenia prawa będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania włącznie z ujawnieniem tożsamości użytkowników. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z naszej strony natychmiast przestanie działać.

Zastrzegamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozpowszechnianie ataku w postaci odmowy serwisu, wirusów lub innych materiałów technologicznie szkodliwych, które mogą zainfekować  sprzęt komputerowy użytkownika lub jego programy, dane lub inne zastrzeżone materiały poprzez korzystanie z naszej strony lub poprzez pobranie materiałów zamieszczonych na naszej stronie lub na serwisach z nią powiązanych.

Linkowanie do naszej strony

Udziela się zgody na dodawanie linku do naszej strony głównej, pod warunkiem, iż zostanie zrobione to w sposób uczciwy, zgodny z prawem i nie naruszający i nie wykorzystujący naszej reputacji. Zabrania się również linkowania z naszą stroną w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, potwierdzenia lub zgody z naszej strony wtedy, gdy jej nie ma.

Zabrania się linkowania naszej strony ze stronami, które nie są Państwa własnością.

Nasza strona nie może być przeklejona w jakiekolwiek inne miejsce, nie można tworzyć łącza do żadnej części naszej strony innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania linku bez zezwolenia bez uprzedzenia z naszej strony. Strona www, z której następuje połączenie z naszą stroną musi być zgodne pod każdym względem ze standardami treści określonymi przez nas zasadach użytkowania.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z materiału na naszej stronie innego lub w inny sposób, niż określono powyżej, prosimy kierować zapytanie do:  infoeurope@hyster.com

Linki z naszej strony

Jeżeli nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, linki te są wyłącznie do Państwa informacji. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów oraz nie ponosimy odpowiedzialności za nie lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Jurysdykcja i prawo

Sądy angielskie będą niewyłączną jurysdykcja do wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wizytami na naszej witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Państwo za naruszenie warunków użytkowania w kraju zamieszkania lub innym kraju właściwym.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające z lub powstałe w związku z ich tworzeniem (w tym pozaumowne spory lub roszczenia) jest regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii.

Znaki towarowe

Hyster ®, Yale ® i UTILEV ® nazwy, projekty, loga i związane z nimi znaki są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Hyster-Yale Group, Inc lub jej filii lub innych właścicieli takich znaków. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zmiany

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany warunków użytkowania w dowolnym czasie poprzez wprowadzenie zmian na naszej stronie. Uprzejmie prosimy o sprawdzanie naszej strony od czasu do czasu w celu zapoznania się ze wszelkimi zmianami, jakie wprowadzamy, ponieważ są one dla Pastwa wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą być zastąpione przez przepisy lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.

Wątpliwości

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiału, który pojawia się na naszej stronie, prosimy o kontakt z: infoeurope@hyster.com

Dziękujemy za skorzystanie z naszego serwisu.